رشد اقتصادی بهار 5.4 درصد شد/ نرخ ارز با تداوم رشد اقتصادی کاهش می یابد