چرا سوریه، چرا دمشق؟/ گزیده‌ای از سفرنامه آیت الله سیداسماعیل هاشمی