روسیه: شرکت‌کنندگان در نشست لوزان بر حفظ سوریه به عنوان کشوری واحد تاکید کردند