انتصاب "ثامر السبهان" به عنوان وزیر مشاور عربستان در امور کشورهای عرب حوزه خلیج فارس