آتش‌بس و تفکیک بین گروه‌های تروریستی محورهای اصلی نشست لوزان/ادامه گفت‌وگوها در اسرع وقت