وزارت امور خارجه روسیه:عملیات نظامی ضد جبهه النصره درسوریه ادامه دارد