تشکیل جلسه درپی شکایت کانون سردفتران از نیروی انتظامی