ایجاد کانون‌های سنی‌ و ترکمن‌ هدف اصلی ترکیه در موصل/ سناریوی «نگهبانان نینوا» توسط آنکارا خلق و هدایت شده است