مرگ مرجان‌های جزیزه خارکو به دلیل دمای بالای تابستانی