اعلامیه ارتش عراق به ساکنان موصل درباره عملیات نظامی