ادامه فعالیت تروریست‌ها در «سیناء» و پشت پرده عملیات روز شنبه