کری: حمایت تهران از حزب‌الله و اسد لغو تحریم‌ها را سخت کرده؛ رهبر ایران به غرب و آمریکا بدبین است