عرضه محصولات مشترک سایپا و سیتروئن طبق نیازهای بازار ایران و منطقه/ فرصت برای بکارگیری مهندسان ایرانی مهیاست