شورای عالی سیاسی یمن ائتلاف عربستان را مسوول جنایت تالاربزرگ صنعا دانست