پس از اعلام صحت انتخابات، حوزه انتخابیه نمی‌‌تواند صلاحیت منتخب را رد کند