دولت کارنامه پرداخت تسهیلات 16 هزار میلیاردی به تولید را رونمایی کرد