4 درصد از شهریه مراکز آموزشی غیردولتی به مناطق محروم اختصاص می‌یابد