توهین بی‌شرمانه یک هفته‌نامه جریان اصلاحات به مسؤولان ارشد نظام!