اظهارات تازه اردوغان در مورد موصل، سرخط روزنامه های ترکیه / 25 مهر