مطالعه بر روی 50 کشور برای صادرات/ کره جنوبی، ژاپن، عمان و مراکش جدیدترین بازار صادراتی ایران