توهین به مسئولان ارشد نظام/احمدی نژاد رابین هود است؟!