گرامیداشت سی و چهارمین سالگرد شهادت چهارمین شهید محراب آیت الله اشرفی اصفهانی