اولین حمله توپخانه‌ای آمریکا به مقرهای داعش در نزدیکی موصل