پیشمرگ‌ها ایجاد پایگاه هوایی ترکیه در شمال عراق را تکذیب کردند