مشارکت در سرشماری به اهداف پیش‌بینی‌شده نزدیک شد/ 21 میلیون نفر ثبت‌نام کردند