مدارس اقلیت‌های دینی فقط مجاز به ثبت نام از دانش آموزان اقلیت‌های دینی هستند