وزارت آموزش وپرورش مجاز به دریافت 4 درصد از شهریه مدارس غیردولتی شد/ هزینه کرد منابع اخذ شده برای توسعه امور آموزشی مناطق محروم