فرو ریختن هزاران مجله و روزنامه برای اهالی موصل +تصاویر