هفدهمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش و فناوری و فن‌بازار برگزار می‌شود