۲۴ کشته بر اثر ازدحام جمعیت در یک مراسم مذهبی در هند