جزئیات جدید درباره تحصیل «فریدون»/ نامه‌‌نگاری‌های دولت و مجلس ادامه دارد