کارت‌های جعلی مشابه کارت سهام عدالت طراحی کرده‌اند/ افراد سودجو از سادگی مردم سوء استفاده می‌کنند