اشتاین‌مایر: باید طرف‌های درگیر در بحران سوریه را پای میز مذاکره بکشانیم