ایندیپندنت خبر داد: آمریکا در صدد طرح‌ریزی یک عملیات سایبری انتقام‌جویانه علیه روسیه