کری: تهران، مسکو و واشینگتن می‌توانند درباره سوریه به توافق برسند/ در مسیر اجرای برجام هنوز مشکلاتی وجود دارد