«عمران‌ خان» مصمم به برگزاری تظاهرات ضد دولتی در اسلام‌آباد است