زخمی شدن ۱۹ فلسطینی در درگیری با صهیونیست‌ها در کرانه‌ باختری