زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری ترکمنستان اعلام شد