داستان افزایش قیمت خودرو از کجا شروع شد؟/ تاخیر در بهبود کیفیت و تعجیل در افزایش قیمت