«کاری کنیم گردشگران برای مراسم‌های سنتی به ایران بیایند»