وزیر کشور روز سه شنبه به کمیسیون امنیت می آید/بررسی ابعاد پروژه نفوذ با حضور مسئولان امنیتی کشور