داعش درصدد انتقال نیرو به شمال کشور سرخط روزنامه های افغانستان/ 25 مهر