المنار فلسطین: محمد بن سلمان جانشین ولیعهد سعودی با نتانیاهو در ایلات دیدار کرد