اصولگرایان با یک کاندیدا وارد انتخابات 96 می‌شوند/ حرکت چراغ خاموش اصولگرایان در مسیر انتخابات