ثبت ۵۶ مورد نقض آتش‌بس در مناطق مختلف/افزایش مناطق ملحق به آتش‌بس