نشست «لوزان» هیچ راه‌حلی برای توقف کشتار در سوریه ارائه نداد