داستان افزایش قیمت خودرو از کجا شروع شد؟/تاخیر در بهبود کیفیت و تعجیل در افزایش قیمت