معالجه شخص غضبناك در اینستاگرام منتسب بنیان‌گذار كبير انقلاب اسلامی