روایت صدای آمریکا از ارتباط مبادلات دلاری با وعده‌های انتخاباتی روحانی