عطریانفر:سال92 اصلاح‌طلبان به قطعیت رسیده بودند که عارف رای ندارد /الان ثابت شد که آن تحلیل درست بود